หน้าแรก วสันต์โปรดักส์ สินค้า กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ การใช้งาน สั่งซื้อสินค้า ติดต่อเรา ไทย | Eng
ผักในกระถางที่ใช้ นีมเพาว์เวอร์ # 3 ( กากสะเดา ) ใส่โคนต้นผักเพื่อป้องกันและกำจัดแมลง และเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืช ช่วยทำให้ดินร่วยชุย
ผักในกระถางที่ใส่ กากสะเดา ( วันที่ 1) ผักในกระถางที่ใส่ กากสะเดา ( เข้าวันที่ 2 -3 จะเกิดฝ้าสีขาว ซึ่งเป็นราดีที่ช่วยทำให้ดินร่วนชุยและป้องกันแมลง) ผักมีความสมบูรณ์ไม่มีแมลงมารบกวนทำให้พืชเจริญเติบโตไว และแข็งแรง

ผักที่ใช้ น้ำมันสะเดา ( ไบโอนีม ) ในการฉีดป้องกันแมลง
ก่อนใช้หลังใช้
ก่อนใช้หลังใช้

น้ำมันสะเดา ( ไบโอนีม ) ในการฉีดป้องกันไรแดง
ก่อนใช้หลังใช้

แปลงผักลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ผักกะหล่ำที่ใช้ น้ำมันสะเดา ( ไบโอนีม ) ในการฉีดป้องกันแมลง
ใช้น้ำมันสะเดา( ไบโอนีม )ไม่ได้ใช้น้ำมันสะเดา( ไบโอนีม )