หน้าแรก วสันต์โปรดักส์ สินค้า กิจกรรม เกษตรอินทรีย์ การใช้งาน สั่งซื้อสินค้า ติดต่อเรา ไทย | Eng

ผลิตภัณฑ์ "นีมเพาว์เวอร์" สารสกัดสะเดาป้องกันและกำจัดแมลง (บ.วสันต์ โปรดักส์ จำกัด) ร่วมงานแถลงข่าว เทศกาลข้าวใหม่ เกี่ยวข้าวเจ๊กเชยอินทรีย์ แปลงนาตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์
"พืชปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใช้ "นีมเพาว์เวอร์"

วันที่๒ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๐:๐๐น. คุณวสันต์ มงคลลาภกิจ (ประธานบ.วสันต์โปรดักส์ จำกัด) พร้อมคุณไพลิน วีนาพร (ผู้จัดการบริษัท) เข้าร่วมในงาน ตลาดประชารัฐวัฒนธรรม ลาวเวียง บ้านหนองควายโซ “ตลาดโรงคั่ว” โดยท่านบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด , พร้อมท่านวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ท่านหัวหน้าส่วนจังหวัด-อำเภอ และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรีฯ ร่วมงาน ที่พิพิธภัณฑ์ฯ บ้านใร่กาแฟ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี พร้อมเยี่ยมชมร้านค้า ผัก ผลไม้ ออแกนิคของบริษัทที่นำไปขายในงาน ให้ลูกค้า ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้า ผัก ผลไม้ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ นีมเพาว์เวอร์ การันตรีออแกนิค อร่อย ปลอดภัย ราคาย่อมเยาว์
เปิดขายทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ ผู้สนใจสามารถซื้อผัก ผลไม้ ออแกนิค ได้ในงาน
"พืชปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใช้ "นีมเพาว์เวอร์"

ภาพบรรยากาศ ในงานวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560"การสาธิตการใช้โดรนบินพ่นยาป้องกันและกำจัดแมลง
โดยใช้ผลิตภัณฑ์ "นีมเพาว์เวอร์" ขึ้นบินฉีดพ่นบริเวณแปลงถั่วเขียว
โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา (นายอำเภอหนองแซง) และ นายชนะวัฒน์ ศิริ (นายก อ.บ.ต ตำบลหนองหัวโพ)
หน่วยงานราชการ ลูกค้า และประชาชน ให้ความสนใจเข้าชมงาน
"พืชปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใช้ "นีมเพาว์เวอร์"

การใช้ผลิตภัณฑ์นีมเพาว์เวอร์ป้องกันและกำจัดแมลงเจาะต้นมะม่วงมันหนองแซง(บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอหนองแซง)
เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเสียงของอำเภอหนองแซง แต่มีแมลงเข้ามารบกวน ท่านนายอำเภอจึงให้ บ.วสันต์ โปรดักส์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสารป้องกันและกำจัดแมลงชีวภาพเข้ามาช่วยดูแล ในการป้องกันแมลง และการใส่ปุ๋ยบำรุง

นายสมศักดิ์ แก้วเสนา(นายอำเภอหนองแซง) และปลัดอำเภอเดินชมแปลงผัก/ต้มไม้
ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษพื้นที่ 34 ไร่ - สวนผัก/ผลไม้ โรงงาน บ.วสันต์ โปรดักส์ จำกัด
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

คุณไพลิน วีนาพร (ผู้จัดการ บ.วสันต์โปรดักส์ จำกัด) เข้าร่วมการประชุมสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี ครั้งที่ 1
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ภัตตาคารอร่อยดีดี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี